دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری کجای دنیای
متن آهنگ خواب
می بینی گریه کردم؟ خواب دیدم
یه روزی من تو رو از دست میدم
می بینی گریه کردم؟ خواب دیدم
خواب دیدم تو رو از دست میدم

نگو این خواب من تنها یه خوابه
نگو این گریه کردن ها یه خوابه

نگو …
نگو این خواب من تنها یه خوابه
نگو این گریه کردن ها یه خوابه

کنار گریه خوابیدم
بازم خواب تو رو دیدم
کنار گریه خوابیدم بازم
بازم خواب تو رو دیدم

***

تو خواب از خواب ترسیدم
تو می رفتی
تو می رفتی و می دیدم
تو می رفتی

ازت از عشق پرسیدم
تو هم شعر عجیبی زیر لب خوندی

که معنیشُ نفهمیدم

ازت از عشق پرسیدم
تو هم شعر عجیبی زیر لب خوندی

که معنیشُ نفهمیدم

داد زدم و نشنیدی
فریاد زدم و تو ندیدی
داد زدم و نشنیدی
فریاد زدم و …

منو نمیخوای
تو منو نمیخوای
نمیخوای

آخرین آثار بنیامین بهادری