دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری قهوه
متن آهنگ مادر
دارم تو رو می عشقم و
توام منو می عشقی و
تو قلبامون پا می گیره
یه ماجرای عشقی و

کار داره بالا می گیره
نفسم حالا می گیره
اینکه تو هم بهم بگی و
فکر نمی کردم این یکیُ

یهو دل بده و
این گرهُ یهو وا کن تو
یهو دل بده و
این گرهُ یهو وا کن تو

کار توئه همه کار توئه
همه کارای من انتظار توئه
همه چرخش من رو مدار توئه

بیقرار توئه
دلی که حالا دست برندارِ توئه
دست کشیدن از عشقی که کار توئه
نه این کار منه
نه این کار توئه

***

جز تو ندارم کسیُ
فقط به من میرسی و
میخوام باتو داشته باشم
این ارتباط حسیُ

یهو دل بده و
این گرهُ یهو وا کن تو

کار توئه همه کار توئه
همه کارای من انتظار توئه
همه چرخش من رو مدار توئه

بیقرار توئه
دلی که حالا دست برندارِ توئه
دست کشیدن از عشقی که کار توئه
نه این کار منه
نه این کار توئه

آخر منو میکشی و
میرم از این خوشی و
میبینی این خودکشییهو دل بده و
این گرهُ یهو وا کن تو
یهو دل بده و
این گرهُ یهو وا کن تو

کار توئه همه کار توئه
همه کارای من انتظار توئه
همه چرخش من رو مدار توئه

بیقرار توئه
دلی که حالا دست برندارِ توئه
دست کشیدن از عشقی که کار توئه
نه این کار منه
نه این کار توئه

آخرین آثار بنیامین بهادری