دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری پریزاد
متن آهنگ پریزاد
نگارم گرفتارم به رفتارت
پریزاد
دچارم گرفتارم گرفتارت

نگارم گرفتارم به رفتارت
پریزاد
دچارم گرفتارم گرفتارت

دچارم به سحرِ پریخانه ات
به افسون نامت به افسانه ات
به جادوی چشمان میخانه ات
جان من ، جانِ جان

***

چنان تو آتشی زیباوشی نادیده چشمانم
چو گویی شعله ای ، سر میکشی تو از گریبانم

اگر آشفته ام حرفی به تو ناگفته ام جانم
پریزادم غریبم آدمیزادم مرنجانم

چنان تو آتشی زیباوشی نادیده چشمانم
چو گویی شعله ای سر میکشی تو از گریبانم

اگر آشفته ام حرفی به تو ناگفته ام جانم
پریزادم غریبم آدمیزادم مرنجانم

آخرین آثار بنیامین بهادری