دانلود آهنگ جدید بیساند عشق
متن آهنگ عشق
عشق اتفاق افتاد این اتفاقی نیست چیزی به جز عشقت از من که باقی نیست

خط های فکری و دلواپسی هامو ترس از بلندی و دوست داشتن بارون

من با تو یادم رفت غصه چه رنگی بود این عشق از اون اول حال قشنگی بود

دیوونگی کن تا حالت مثل من شه با برق چشم تو آینده روشن شه

من که دلم گرمه آینده مال ماست حالا که تو هستی وقت همین حرفهاست

خیلی شبیهیم و کسی مثل ما نیست این عشق بین ما فقط ادعا نیست

من با تو یادم رفت غصه چه رنگی بود این عشق از اون اول حال قشنگی بود

دیوونگی کن تا حالت مثل من شه با برق چشم تو آینده روشن شه

برنامه ریزی کن وقتت رو خالی کن واسه دوتایمون فکرهای عالی کن

برنامه ریزی کن وقتت رو خالی کن واسه دوتایمون فکرهای عالی کن

من با تو یادم رفت غصه چه رنگی بود این عشق از اون اول حال قشنگی بود

دیوونگی کن تا حالت مثل من شه با برق چشم تو آینده روشن شه

***

من با تو یادم رفت غصه چه رنگی بود این عشق از اون اول حال قشنگی بود

دیوونگی کن تا حالت مثل من شه با برق چشم تو آینده روشن شه

برنامه ریزی کن وقتت رو خالی کن واسه دوتایمون فکرهای عالی کن

برنامه ریزی کن وقتت رو خالی کن واسه دوتایمون فکرهای عالی کن

من با تو یادم رفت غصه چه رنگی بود این عشق از اون اول حال قشنگی بود

دیوونگی کن تا حالت مثل من شه با برق چشم تو آینده روشن شه

آخرین آثار بیساند