دانلود آهنگ جدید بیژن جوینده دیوونه لعنتی

دیوونه لعنتی

متن آهنگ دیوونه لعنتی
من ازت خوش میاد وقتی صدای تو میاد همه روزهای قدیم یادم میاد

اون روزها که عشقمون تازه شروع شد واسمون

هی واست زمزمه کردم که بمون

با هر آهنگی و سازی تو واسم خاطره سازی

جز تو هیچ کس رو نمیخوام آخه دنیامو میسازی

وقتی نیستی از همه بدم میاد چقدر این رژ قرمز به لبهای تو میاد

وقتی میبینی منو از دور لبخند میزنی خیلی دوست دارم دیوونه لعنتی

وقتی نیستی از همه بدم میاد چقدر این رژ قرمز به لبهای تو میاد

وقتی میبینی منو از دور لبخند میزنی خیلی دوست دارم دیوونه لعنتی

تو رو از دور هر لحظه تماشا میکنم من تو رو میخوام فقط واسه خودم

آره حسودم نمیخوام با هرکسی حرف بزنی آخه من دوست دارم عشق منی

تموم دنیا یه طرف تو با عشقت یه طرف بیخیال هرچی که بود هرچی که هست

وقتی چشماتو میبینم دیوونه میشم حال من خوبه تو که هستی پیشم

وقتی نیستی از همه بدم میاد چقدر این رژ قرمز به لبهای تو میاد

وقتی میبینی منو از دور لبخند میزنی خیلی دوست دارم دیوونه لعنتی

وقتی نیستی از همه بدم میاد چقدر این رژ قرمز به لبهای تو میاد

وقتی میبینی منو از دور لبخند میزنی خیلی دوست دارم دیوونه لعنتی

***

تموم دنیا یه طرف تو با عشقت یه طرف بیخیال هرچی که بود هرچی که هست

وقتی چشماتو میبینم دیوونه میشم حال من خوبه تو که هستی پیشم

وقتی نیستی از همه بدم میاد چقدر این رژ قرمز به لبهای تو میاد

وقتی میبینی منو از دور لبخند میزنی خیلی دوست دارم دیوونه لعنتی

وقتی نیستی از همه بدم میاد چقدر این رژ قرمز به لبهای تو میاد

وقتی میبینی منو از دور لبخند میزنی خیلی دوست دارم دیوونه لعنتی

آخرین آثار بیژن جوینده