دانلود آهنگ جدید بیژن مرتضوی آخرین پیک
متن آهنگ آخرین پیک
این آخرین پیکه به سلامتیه تو آخرین مردن به یاد
و خاطرات تو اشکایی که میریزن به یاد تو من خودم عاشقتم بجای تو
روی تختم عکسای پاره تو من مستو این دل عاشق تو حسرت دوباره بوسیدن تو منو دلواپسی رفتن تو
ساعتا نمیگذرن حال من خوب شدنی نیست اشکایی که ریختنی نیست بغضی که شکستنی نیست
حرفایی که گفتنی نیست، بیخیال قلبی که تکه هاش جمع شدنی نیست، می دونم که منطقی نیست
رفتنت برگشتنی نیست بعضی حرفا گفتنی نیست کاش فراموشی بگیرم تا سراغتو نگیرم
کاش میشد با پیک آخر همه ی خاطره هامو پس بگیرم ساعتا نمیگذرن حال من خوب شدنی نیست
اشکایی که ریختنی نیست بغضی که شکستنی نیست حرفایی که گفتنی نیست، بیخیال قلبی که
تکه هاش جمع شدنی نیست، می دونم که منطقی نیست رفتنت برگشتنی نیست بعضی حرفا گفتنی نیست

***

حرفایی که گفتنی نیست، بیخیال قلبی که تکه هاش جمع شدنی نیست، می دونم که منطقی نیست
رفتنت برگشتنی نیست بعضی حرفا گفتنی نیست کاش فراموشی بگیرم تا سراغتو نگیرم
کاش میشد با پیک آخر همه ی خاطره هامو پس بگیرم ساعتا نمیگذرن حال من خوب شدنی نیست
اشکایی که ریختنی نیست بغضی که شکستنی نیست حرفایی که گفتنی نیست، بیخیال قلبی که
تکه هاش جمع شدنی نیست، می دونم که منطقی نیست رفتنت برگشتنی نیست بعضی حرفا گفتنی نیست

آخرین آثار بیژن مرتضوی