دانلود آهنگ جدید بلک باند کم نیار
متن آهنگ کم نیار
چقدر سخته که نیستی تو دورم منی که از غم و غصه پرم
چقدر سنگ تو به سینه زدم چقدر تنهایی باهات راه اومدم
چرا این جوری شدم واسه ی تو پر دردم و میخندم واسه تو
چقدر معرکه ای تو لعنتی باشه زندگیمو میدم فقط نرو
دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار
دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار
آخه تو عاشق من مگه نبودی لعنتی چرا عادتت شده عاشقیای نوبتی
مگه من چی کم گذاشتم واسه تو چرا این دنیا نمیخواد آخه خنده ی منو
آخه تو عاشق مگه نبودی لعنتی چرا عادتت شده عاشقی های نوبتی
مگه من چی کم گذاشتم واسه تو چرا این دنیا نمیخواد آخه خنده ی منو
دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار
دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار
دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار
دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

***

مگه من چی کم گذاشتم واسه تو چرا این دنیا نمیخواد آخه خنده ی منو
دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار
دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار
دیگه بسه امتحان دیگه بهونه ای نیار میدونی به خاطرت من همه رو زدم کنار
دلم افتاده به پات چشامم که بی قرار یه قولی بده عزیزم هر چی شد تو کم نیار

آخرین آثار بلک بند