دانلود آهنگ جدید کامرون کارتیو بسپار به خدا
متن آهنگ بسپار به خدا
بسپار به خدا در سختی هات بسپار تموم آرزوهاتم به خدا
گاهی وقتها فراموشت کردم ای خدا ولی تو هربار منو در آغوشت گرفتی بی سوال
نوری خدایی دستام به سمت آسمون هربار میره وقتی دنیام تنگه و زندگیم درگیره
تو تنها صدایی تنها امیدی فقط تو روحه شفایی نوری خدایی
با تو با تو قدمهامو میذارم ترسی با تو احساس نمیکنم
با تو با تو قدمهامو میذارم توو قلبم میکوبی هرجا میرم
پدر تو عشقمی تو روح حیاتمی تو پدر تو عشقمی تو توو هر لبخندمی تو
بسپار به خدا در سختی هات بسپار تموم آرزوهاتم به خدا
گاهی وقتها فراموشت کردم ای خدا ولی تو هربار منو در آغوشت گرفتی بی سوال
نوری خدایی دستام به سمت آسمون هربار میره وقتی دنیام تنگه و زندگیم درگیره
تو تنها صدایی تنها امیدی فقط تو روحه شفایی نوری خدایی

***

با تو با تو قدمهامو میذارم توو قلبم میکوبی هرجا میرم
پدر تو عشقمی تو روح حیاتمی تو پدر تو عشقمی تو توو هر لبخندمی تو
بسپار به خدا در سختی هات بسپار تموم آرزوهاتم به خدا
گاهی وقتها فراموشت کردم ای خدا ولی تو هربار منو در آغوشت گرفتی بی سوال
نوری خدایی دستام به سمت آسمون هربار میره وقتی دنیام تنگه و زندگیم درگیره
تو تنها صدایی تنها امیدی فقط تو روحه شفایی نوری خدایی

آخرین آثار کامرون کارتیو