دانلود آهنگ جدید دامون سلا بی من
متن آهنگ بی من
دیگه گریه نکن گریه به چشمای تو اصلا نمیاد
دیگه هرجا که میرم بی تو دل خستم نمیاد
باز دل بی امونم هواتو کرده مهربونم بیا برگرد دلمو تفلکی باشه بی زبونم
همه یه طرف تو یه طرف نرسی دلم شده تلف این دیوونه بی تو جایی نرفت بیا نفسم رفت
درو دیوارهای این خونه قلبی که برای تو میمونه رو بیا ببین منه دیوونه رو بیا شده هر وقت
تو که رفتی دیگه زخمی شده احساسم الان هیچ جایی منو بی تو نمیشناسن
باز شدم بیقرارت بسه دیگه انتظارت بیا قول میده دلم جم نخوره دیگه از کنارت
همه یه طرف تو یه طرف نرسی دلم شده تلف این دیوونه بی تو جایی نرفت بیا نفسم رفت
درو دیوارهای این خونه قلبی که برای تو میمونه رو بیا ببین منه دیوونه رو بیا شده هر وقت

***

درو دیوارهای این خونه قلبی که برای تو میمونه رو بیا ببین منه دیوونه رو بیا شده هر وقت
تو که رفتی دیگه زخمی شده احساسم الان هیچ جایی منو بی تو نمیشناسن
باز شدم بیقرارت بسه دیگه انتظارت بیا قول میده دلم جم نخوره دیگه از کنارت
همه یه طرف تو یه طرف نرسی دلم شده تلف این دیوونه بی تو جایی نرفت بیا نفسم رفت
درو دیوارهای این خونه قلبی که برای تو میمونه رو بیا ببین منه دیوونه رو بیا شده هر وقت

آخرین آثار دامون سلا