دانلود آهنگ جدید دانیال دانا حسش نیست
متن آهنگ حسش نیست
حسش نیست که بخوام حرفای قدیمی رو‌ دوباره ‎بهت بگم وقتی میدونم فایده نداره
‎بیخیالیت واسه من اعصاب نمیزاره ‎حسش نیست که بخوام ثابت کنم چیز رو بهت اصلاً‎
وقتی که اضافه کاریا بهت وصلن ‎این روزا تهشو در آوردی دیگه رسماً
‎آروم باش حرصتو تو اینه ها خالی کن ‎تو منو از دست دادی اینو به خودت حالی کن‎
معلوم نیست تکلیف تو با خودتم حتی ‎بر خوردی با این بی معرفتا بی معرفتا
از اون همه قول و قرار چی موند ‎چرا نمیری از سرم بیرون‎
سخته تو این‌ شرایط‌ عادی موند ‎واسه ما‌ که‌ عشق‌ میشه‌ حالیمون
این همه دوست‌ داشتمت و‌ تهش‌ هیچ کاش‌ بدونم‌ پی‌ چی‌ میگشتی‌
برو ببینی که چیزی تهش نیست ‎بد با ما تا کردی آخه مشتی
‎دنیام خالیه از هرچی که بود ‎ما رو با هم نخواست این شهر حسود
کی بازنده شد میفهمی یه روز ‎خیلی عوض شدی من همونم هنوز
از اون همه قول و قرار چی موند ‎چرا نمیری از سرم بیرون
سخته تو این‌ شرایط‌ عادی موند ‎واسه ما‌ که‌ عشق‌ میشه‌ حالیمون
این همه دوست‌ داشتمت و‌ تهش‌ هیچ کاش‌ بدونم‌ پی‌ چی‌ میگشتی‌
برو ببینی که چیزی تهش نیست ‎بد با ما تا کردی آخه مشتی

***

کی بازنده شد میفهمی یه روز ‎خیلی عوض شدی من همونم هنوز
از اون همه قول و قرار چی موند ‎چرا نمیری از سرم بیرون
سخته تو این‌ شرایط‌ عادی موند ‎واسه ما‌ که‌ عشق‌ میشه‌ حالیمون
این همه دوست‌ داشتمت و‌ تهش‌ هیچ کاش‌ بدونم‌ پی‌ چی‌ میگشتی‌
برو ببینی که چیزی تهش نیست ‎بد با ما تا کردی آخه مشتی

آخرین آثار دانیال دانا