دانلود آهنگ جدید دانیال دارا خوبه حال من

خوبه حال من

متن آهنگ خوبه حال من
اگه به منه که من دوست دارم همش کنار خودت بمونم

نمیزنه دلم واسه کسی ولی تو رو نمیدونم

کم کم اومدی شدی دنیام تو شدی مثل چشمام

تو همونی که میخوام تو همونی که میخوام

با تو خوبه حال من پیش تو دیگه کار دل من جمعه، هرجا که میری

عاشقت میشن تا میبیننت همه

با تو خوبه حال من پیش تو دیگه کار دل من جمعه، هرجا که میری

عاشقت میشن تا میبیننت همه

را میری میلرزه دلم عشق میریزه از چشات دوست دارم این حالو کنارت

خوبه کنارت عاشقی از این به بعد هرچی بگی پیش تو قلبم بیقراره

با تو خوبه حال من پیش تو دیگه کار دل من جمعه، هرجا که میری

عاشقت میشن تا میبیننت همه

با تو خوبه حال من پیش تو دیگه کار دل من جمعه، هرجا که میری

عاشقت میشن تا میبیننت همه

***

را میری میلرزه دلم عشق میریزه از چشات دوست دارم این حالو کنارت

خوبه کنارت عاشقی از این به بعد هرچی بگی پیش تو قلبم بیقراره

با تو خوبه حال من پیش تو دیگه کار دل من جمعه، هرجا که میری

عاشقت میشن تا میبیننت همه

با تو خوبه حال من پیش تو دیگه کار دل من جمعه، هرجا که میری

عاشقت میشن تا میبیننت همه

آخرین آثار دانیال دارا