دانلود آهنگ جدید دانیال الهیان ولم کن
متن آهنگ ولم کن
هنوز خراب نشدن پلهای پشت سرت
هنوز میتونی بری چون عاشقم نیستی
مثل روز روشنه که یه روز میتونی بری
همین که میتونی دروغ بگی یعنی قراره تنها شم
اونی که میبازه دوباره بازی رو قراره من باشم
ولم کن دیوونت شدم عاقلم کن
اگه رحمی به من نداری یه رحمی به حال دلم کن
ولم کن دیوونت شدم عاقلم کن
اگه رحمی به من نداری یه رحمی به حال دلم کن

**

ببین یارت نبودم که بودم هوادارت نبودم که بودم
گرفتارت همینطور، طرفدارت نبودم که بودم
بیقرارتم نبودم که بودم بیمارت همینطور
ولم کن دیوونت شدم عاقلم کن
اگه رحمی به من نداری یه رحمی به حال دلم کن
ولم کن دیوونت شدم عاقلم کن
اگه رحمی به من نداری یه رحمی به حال دلم کن

آخرین آثار دانیال الهیان