دانلود آهنگ جدید دارا هخامنشی دیوونه تر از مجنون

دیوونه تر از مجنون

متن آهنگ دیوونه تر از مجنون
بارون که میاد نم نم من یاد تو می افتم این بی همه چیز و کم کم به تو میگفتم
کم کم به تو میگفتم از حسی که بهت دارم از این که بدون تو از زندگی بی زارم
بارون که میاد آروم با یاد تو درگریم دنبال نشون از تو تا اون ور شهر میرم
باز عطر میپیچه تو ذهنی که آشوبه تنها تویه این دنیا تنهایی باهام خوبه
این سینه پر از حرفه این دل تویه آتیشه دیوونه مگه از من دیوونه ترم میشه
آخر به همه دینا با قصه ی تکراری ثابت میشه از از مجنون دیوونه ترم داریم
حال خودمو بالا با حال تو میسنجم کشتی دلمو اما من از تو نمیرنجم
دنیای منم جنگه اون موی پریشونت حس میکنم اینجایی از هستی که منو مونده
بارون که میاد آروم با یاد تو درگریم دنبال نشون از تو تا اون ور شهر میرم
باز عطر میپیچه تو ذهنی که آشوبه تنها تویه این دنیا تنهایی باهام خوبه
این سینه پر از حرفه این دل تویه آتیشه دیوونه مگه از من دیوونه ترم میشه
آخر به همه دینا با قصه ی تکراری ثابت میشه از از مجنون دیوونه ترم داریم
این سینه پر از حرفه این دل تویه آتیشه دیوونه مگه از من دیوونه ترم میشه
آخر به همه دینا با قصه ی تکراری ثابت میشه از از مجنون دیوونه ترم داریم

***

این سینه پر از حرفه این دل تویه آتیشه دیوونه مگه از من دیوونه ترم میشه
آخر به همه دینا با قصه ی تکراری ثابت میشه از از مجنون دیوونه ترم داریم
این سینه پر از حرفه این دل تویه آتیشه دیوونه مگه از من دیوونه ترم میشه
آخر به همه دینا با قصه ی تکراری ثابت میشه از از مجنون دیوونه ترم داریم

آخرین آثار دارا هخامنشی