دانلود آهنگ جدید دایان بند ختم کلوم

ختم کلوم

متن آهنگ ختم کلوم
چه آروم مثه بارون که فراوون میزنه رو گونه هامون دل از دل میبری دل از دل میبری
به فدات سر و تن و جونم تک تک رگ و پی و خونم من واست دیوونه میمونم دل از دل میبری دل از دل میبری

من ندیدم کسی رو مثه ما باشه یه لحظه که واسش یه تاره موی عشقش این جوری بی ارزه

محض آرامش خاطر پشت پلکاش بشه ساحل که یه دیوونه مثه من تا یه عمری نشه عاقل

یه کلوم ختم کلوم بگم بهت موند رو گلوم بدجور عاشقت شدم من بی تو میمیرم تموم
یه کلوم ختم کلوم بگم بهت موند رو گلوم بدجور عاشقت شدم من بی تو میمیرم تموم

***

من از احساسی که بینمون داریم شادم دیگه روزایی که بی تو بودم نیس یادم
از این حس فوق العاده رو ابراست قلبم محاله بی تو برم به روزای قبلم

یه کلوم ختم کلوم بگم بهت موند رو گلوم بدجور عاشقت شدم من بی تو میمیرم تموم

یه کلوم ختم کلوم بگم بهت موند رو گلوم بدجور عاشقت شدم من بی تو میمیرم تموم

یه کلوم ختم کلوم بگم بهت موند رو گلوم بدجور عاشقت شدم من بی تو میمیرم تموم
یه کلوم ختم کلوم بگم بهت موند رو گلوم بدجور عاشقت شدم من بی تو میمیرم تموم

آخرین آثار دایان بند