دانلود آهنگ جدید دهناد چالوس

چالوس

متن آهنگ چالوس
آخ چه هوای خوبی توو جاده شمالی دست تو توو دستم هیچی غم نداریم

منو تو جاده چالوس چه موزیک باحالی وای چه بوی بارونی میاد تویه این حوالی

وای چه بوی بارونی میاد تویه این حوالی دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده

برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده چقدر خوبه که خدا تورو به من داده

دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده

چقدر خوبه که خدا تورو به من داده ای داد بی داد از دست اون چشات

بردی دلم رو عشقم جونم فدات میخوام بدونی تا تهش میام باهات

دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده

چقدر خوبه که خدا تورو به من داده دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده

برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده چقدر خوبه که خدا تورو به من داده

***

دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده

چقدر خوبه که خدا تورو به من داده ای داد بی داد از دست اون چشات

بردی دلم رو عشقم جونم فدات میخوام بدونی تا تهش میام باهات

دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده

چقدر خوبه که خدا تورو به من داده دست تو توو دستم با هم میزینیم به این جاده

برو بی خیال میکنیم چقدر فازمون شاده چقدر خوبه که خدا تورو به من داده

آخرین آثار دهناد