دانلود آهنگ جدید دهناد دو نفره

دو نفره

متن آهنگ دو نفره
بارون میاد وایسادم همون جای همیشگی که بیای تا دوباره ببینم تو رو من
آخه چه هوا دونفره است جون میده راه رفتن بیا که خدا ساخته امشب و واسه تو و من
خشخش برگها زیر باد ما هم مثل دیوونه ها میدویم با خنده توو پیاده رو ها
اخ که میمیرم واسه اون خنده ه اخ که میمیرم واسه اون خنده ها
میشینی دور آتیش میخونم برای تو میگم خیلی دوست دارم عشقمی تو
کوکه حال من با تو کوکه حال من با تو داد میزنم و میگم عشق منی
نمیذارم توو دلت باشه غمی فقط تویی که دلیل این خندمی
نیست توو دنیا واسه من جز تو همدمی خشخش برگها زیر باد ما هم مثل دیوونه ها
میدویم با خنده توو پیاده رو ها اخ که میمیرم واسه اون خنده ها
اخ که میمیرم واسه اون خنده ها میشینی دور آتیش میخونم برای تو
میگم خیلی دوست دارم عشقمی تو کوکه حال من با تو کوکه حال من با تو

***

نیست توو دنیا واسه من جز تو همدمی خشخش برگها زیر باد ما هم مثل دیوونه ها
میدویم با خنده توو پیاده رو ها اخ که میمیرم واسه اون خنده ها
اخ که میمیرم واسه اون خنده ها میشینی دور آتیش میخونم برای تو
میگم خیلی دوست دارم عشقمی تو کوکه حال من با تو کوکه حال من با تو

آخرین آثار دهناد