دانلود آهنگ جدید دهناد تردید
متن آهنگ تردید
بهم میگی دوسم داری بهم میگی که دنیاتم
بهم میگی که آرومم تا وقتی که کنارتم تو که میگی منو میخوای چرا تردید توو چشاته دوباره که خودم دیدم یعنی یکی دیگه باهاته
اگه میخوای بری اما دلت سوخته به حال من بهت میگم برو خوشه خدا پشت و پناهت برو خوش باش عزیز من
دلت جای دیگه گیره خودم میدونم اینو داره گیره خودم میدونم این لحظه داره گریم میگیره ولی چشمام میبندم نبینی اشک چشمامو
راحت تر بری پیشش مثل این که بغض دنیامه اگه میخوای بری اما دلت سوخته به حال من بهت میگم برو خوشه خدا پشت و پناهت
برو خوش باش عزیز من دلت جای دیگه گیره خودم میدونم اینو داره گیره خودم میدونم این لحظه داره گریم میگیره

***

اگه میخوای بری اما دلت سوخته به حال من بهت میگم برو خوشه خدا پشت و پناهت برو خوش باش عزیز من
دلت جای دیگه گیره خودم میدونم اینو داره گیره خودم میدونم این لحظه داره گریم میگیره ولی چشمام میبندم نبینی اشک چشمامو
راحت تر بری پیشش مثل این که بغض دنیامه اگه میخوای بری اما دلت سوخته به حال من بهت میگم برو خوشه خدا پشت و پناهت
برو خوش باش عزیز من دلت جای دیگه گیره خودم میدونم اینو داره گیره خودم میدونم این لحظه داره گریم میگیره

آخرین آثار دهناد