دانلود آهنگ جدید DJ3M جانا
جانا
DJ3Mبا همراهیعلی اسدی

جانا

متن آهنگ جانا
دلبرم

جانان من

دلبر جانان من برده دل وجان من

برده دل و جان من

دلبر جانان من برده دل وجان من

برده دل و جان من

**

دلبر من جانا هرنفست یارا

زنده کند هردم روح مرا جانا

دلبر من جانا هرنفست یارا

زنده کند هردم روح مرا جانا

**

هاله و شیدای تو

این دل شیدای من

**

دلبر جانان من برده دل وجان من

برده دل و جان من

دلبر جانان من برده دل وجان من

برده دل و جان من

**

دلبر من جانا هرنفست یارا

زنده کند هردم روح مرا جانا

دلبر من جانا هرنفست یارا

زنده کند هردم روح مرا جانا

 

آخرین آثار DJ3M