دانلود آهنگ جدید دوران خنده داره مگه نه

خنده داره مگه نه

متن آهنگ خنده داره مگه نه
خنده داره مگه نه

که هنوز فکر توام

شب و روز ندارمو

شب و روز فکر توام

خنده داره مگه نه

بی تو گریه های من

قد یک عمر میگذرن

بی تو لحظه های من

***

خنده داره مگه نه

بی تو گریه های من

قد یک عمر میگذرن

بی تو لحظه های من

آخرین آثار دوران