دانلود آهنگ جدید ابراهیم علیزاده من ترکم ایرانلیام

من ترکم ایرانلیام

متن آهنگ من ترکم ایرانلیام
ترکم ایرانلیام من ترکم ایرانلیام آذربایجانلیام
آذربایجانلیام ترک لر ایچینده وطن پرور ایچینده
ترکم ایرانلیام آذربایجانلیام
وطن پرور ایچینده شرفلی اینسانیام
آذربایجان ائویمده ترکین دیلی دیلیمدی
هاردا ترکی سون وار قارداشیمدی ائلیمدی

***

ترکم ایرانلیام من ترکم ایرانلیام آذربایجانلیام
آذربایجانلیام ترک لر ایچینده وطن پرور ایچینده
ترکم ایرانلیام آذربایجانلیام
وطن پرور ایچینده شرفلی اینسانیام
آذربایجان ائویمده ترکین دیلی دیلیمدی
هاردا ترکی سون وار قارداشیمدی ائلیمدی

آخرین آثار ابراهیم علیزاده