دانلود آهنگ جدید ابراهیم جاویدی باشی

باشی

متن آهنگ باشی
باشی مغرورم از غصه من دورم باشی خوشحالم دنیام چشماته قلبم دستاته احساس توو حرف هاته

باشی مغرورم از غصه من دورم باشی خوشحالم دنیام چشماته قلبم دستاته احساس توو حرف هاته

میدونم هستی و به من دل بستی و توی قلب من آروم نشستی

عشق رویایی رو با هم میسازیم و یه جورایی خواست هم حساسیم

میدونم هستی و به من دل بستی و توی قلب من آروم نشستی

عشق رویایی رو با هم میسازیم و یه جورایی خواست هم حساسیم

باشی مغرورم از غصه من دورم باشی خوشحالم دنیام چشماته قلبم دستاته احساس توو حرف هاته

باشی مغرورم از غصه من دورم باشی خوشحالم دنیام چشماته قلبم دستاته احساس توو حرف هاته

میدونم هستی و به من دل بستی و توی قلب من آروم نشستی

عشق رویایی رو با هم میسازیم و یه جورایی خواست هم حساسیم

***

میدونم هستی و به من دل بستی و توی قلب من آروم نشستی

عشق رویایی رو با هم میسازیم و یه جورایی خواست هم حساسیم

باشی مغرورم از غصه من دورم باشی خوشحالم دنیام چشماته قلبم دستاته احساس توو حرف هاته

باشی مغرورم از غصه من دورم باشی خوشحالم دنیام چشماته قلبم دستاته احساس توو حرف هاته

میدونم هستی و به من دل بستی و توی قلب من آروم نشستی

عشق رویایی رو با هم میسازیم و یه جورایی خواست هم حساسیم

آخرین آثار ابراهیم جاویدی