دانلود آهنگ جدید احسان بدخشان هوای عشق آبی نیست

هوای عشق آبی نیست

متن آهنگ هوای عشق آبی نیست
اینو خوب میدونم من هوای عشق آبی نیست واسه صورت مردی که میترسه نقابی نیست

تموم شهر دروغ میگند بم دیگه باریکه نوری هر فنجون من میگه که از اقبال من دوری

گذشتن از تو آسون نیست که با تکرار عوض شه بگو خوبی عزیزم تا خیالم از تو راحت شه

نمی تونه به جای تو کسی بشه هرگز یارم عزیزم اینو باور کن که من همیشه دوست دارم

یه شب میترسم از این که یکی لمست کنه راحت تو میترسی منم حتی یکی دیگه گمه راحت

از این جایی که من هستم به آغوش تو راهی نیست هوای عشق نه خورشیدی

گذشتن از تو آسون نیست که با تکرار عوض شه بگو خوبی عزیزم تا خیالم از تو راحت شه

نمی تونه به جای تو کسی بشه هرگز یارم عزیزم اینو باور کن که من همیشه دوست دارم

***

گذشتن از تو آسون نیست که با تکرار عوض شه بگو خوبی عزیزم تا خیالم از تو راحت شه

نمی تونه به جای تو کسی بشه هرگز یارم عزیزم اینو باور کن که من همیشه دوست دارم

یه شب میترسم از این که یکی لمست کنه راحت تو میترسی منم حتی یکی دیگه گمه راحت

از این جایی که من هستم به آغوش تو راهی نیست هوای عشق نه خورشیدی

گذشتن از تو آسون نیست که با تکرار عوض شه بگو خوبی عزیزم تا خیالم از تو راحت شه

نمی تونه به جای تو کسی بشه هرگز یارم عزیزم اینو باور کن که من همیشه دوست دارم

آخرین آثار احسان بدخشان