دانلود آهنگ جدید احسان فخری نزدیکی به من

نزدیکی به من

متن آهنگ نزدیکی به من
چقدر نزدیکی به من وقتی که دورم از خودم وقتی حواسم نیست که چقدر عاشقت شدم

چقدر نزدیکی به من وقتی که طاقتم کمه وقتی که فکر رفتنم وقتی که دورم از همه

به غیر تو چیزی واسم نمونده که ترکش کنم تو تنها ممکنی برام که میتونم درکش کنم

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

صدات لالایی برام هوات،هوای ساحله به حدی نزدیک منی که ناامید فاصله

وقتی فقط تو واضحی تو رو کجا میشه ندید از تو اگه برم بگو میشه به چه چیزی رسید

به غیر تو چیزی واسم نمونده که ترکش کنم تو تنها ممکنی برام که میتونم درکش کنم

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

***

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

صدات لالایی برام هوات،هوای ساحله به حدی نزدیک منی که ناامید فاصله

وقتی فقط تو واضحی تو رو کجا میشه ندید از تو اگه برم بگو میشه به چه چیزی رسید

به غیر تو چیزی واسم نمونده که ترکش کنم تو تنها ممکنی برام که میتونم درکش کنم

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

چقدر نزدیکی به من که این همه از خودمی یه حسه فوق العاده ای تو حس عاشق شدنی

آخرین آثار احسان فخری