دانلود آهنگ جدید احسان مهدیان شلوغی
متن آهنگ شلوغی
این شلوغی دنیا اوج همهمه ها میون شک و دروغ دل زنگ قمه ها

برای این که منو تو جدا بشیم از هم

که فکر اوج حدیث و که حرف و زمزمه ها همیشه خون به دل و روح شاعرت کردم

درسته شاعرم اما یه شاعرم آدمه ها دوبار خنجری از پشت میخرم

اما حریف عشق من و تو نمیشند این قمه ها نگاه تو فصنی عاشقانه را کافیست…

***

این شلوغی دنیا اوج همهمه ها میون شک و دروغ دل زنگ قمه ها

برای این که منو تو جدا بشیم از هم

که فکر اوج حدیث و که حرف و زمزمه ها همیشه خون به دل و روح شاعرت کردم

درسته شاعرم اما یه شاعرم آدمه ها دوبار خنجری از پشت میخرم

اما حریف عشق من و تو نمیشند این قمه ها نگاه تو فصنی عاشقانه را کافیست…

آخرین آثار احسان مهدیان