دانلود آهنگ جدید احسان مهدی زاده سر و سامان

سر و سامان

متن آهنگ سر و سامان
سر و سامان منی درد و درمان منی
دست به دامان توام، به تو دل داده دلم
با تو آزاده دلم گرچه به زندان توام ماه تابان شبم مانده اسمت به لبم
عشق به قلبم برسان، آرامش جان تنها تو بمان بزن به آتش بکشان
گوش ما بدهکار نیست نگو وقت دیدار نیست نگو حسی نداری وقت انکار نیست
به تو حس دلم شبیه هربار نیست گوش ما بدهکار نیست نگو وقت دیدار نیست
نگو حسی نداری وقت انکار نیست باید بمانی بودنت اجباریست
به تو وابسته شدم تا ابد مال خودم باش حس بی نهایتم برسد به قلبت ای کاش
گوش ما بدهکار نیست نگو وقت دیدار نیست نگو حسی نداری وقت انکار نیست
به تو حس دلم شبیه هربار نیست گوش ما بدهکار نیست نگو وقت دیدار نیست
نگو حسی نداری وقت انکار نیست باید بمانی بودنت اجباریست

***

نگو حسی نداری وقت انکار نیست باید بمانی بودنت اجباریست
به تو وابسته شدم تا ابد مال خودم باش حس بی نهایتم برسد به قلبت ای کاش
گوش ما بدهکار نیست نگو وقت دیدار نیست نگو حسی نداری وقت انکار نیست
به تو حس دلم شبیه هربار نیست گوش ما بدهکار نیست نگو وقت دیدار نیست
نگو حسی نداری وقت انکار نیست باید بمانی بودنت اجباریست

آخرین آثار احسان مهدی زاده