دانلود آهنگ جدید احسان شریعتی بمونم باهات

بمونم باهات

متن آهنگ بمونم باهات
من تو نگاهت

دنیامو دیدم

هر چی از خدا میخواستم بهش رسیدم

با تو میسازم زندگیمون و

این حسه خوب و به دنیا نمیدم

تو دلم چه شوقیه

من میخوام باقیه عمرم و با تو بمونم

جونم برات میدونم عشقمون احساس بینمون

کاری میکنه بمونم همیشه برات

تو دلم چه شوقیه

من میخوام باقیه عمرم و با تو بمونم

جونم برات میدونم عشقمون احساس بینمون

کاری میکنه بمونم همیشه برات

**

باز گره افتاد تو کارم

اروم که ندارم

فقط ازت میخوام تا اخرش باشی کنارم

نمونده واسم دیگه هوش و حواسم

دیوونم میکنه عطری که مونده رو لباسم

تو دلم چه شوقیه

من میخوام باقیه عمرم و با تو بمونم

جونم برات میدونم عشقمون احساس بینمون

کاری میکنه بمونم همیشه برات

تو دلم چه شوقیه

من میخوام باقیه عمرم و با تو بمونم

جونم برات میدونم عشقمون احساس بینمون

کاری میکنه بمونم همیشه برات

آخرین آثار احسان شریعتی