دانلود آهنگ جدید ایلیا خاکستری

خاکستری

دانلود موزیک

متن آهنگ خاکستری
هوا خاکستری بود
هوایم گرگ و میش
دلم ،دنیا,تو هم خاکستری بودی
شبی تاریک بود و سرد
یقین کردم هوایت تیره تر گشته
تو آن شب درد دل کردی
دلت پر بود از این خاکستری ها
گفتی و گفتی و هی گفتی

ولی از عشق من چیزی نگفتی
از آن عشقی که بعد از سالها بی ثمر شد
از آن زخمی که بر قلبم نهادی
از آن مرهم که بر زخمت نهادم
چیزی نگفتی
نگفتی
نگفتی
منم مبهوت

*****

و چشمانم سیاهی رفت و افتادم
و آن خاکستری شب شد
ولی یه گرمی مثل خورشید
سحرگاهی
تنم را گرم می کرد
همین گرما امیدم شد
امیدم شد
امیدم شد
امیدم شد

که این خاکستری
شاید سحر باشد
هوا خاکستری بود
هوایم گرگ و میش
دلم ،دنیا,تو هم خاکستری بودی
تو هم خاکستری بودی
خاکستری بودی

آخرین آثار ایلیا