دانلود آهنگ جدید عماد اخم
متن آهنگ اخم
تو دلت جای دیگست همه اخمات به منه کاش بفهمی پای عشق من وایستادم من ی تنه
با همه میجنگم حتی با حس خودم از نگام معلومه خیلی عاشقت شدم
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
روبروم باشو و بخند اخم تو بزن کنار تو برام جذابی مثل اولین قرار
تپش قلب منی واسه تو حالم بده شهر احساس دلو عکس تو بهم زده
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی

***

منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی
تو برام مقدسی من برات بی تابم با خیال داشتنت شب راحت می خوابم
منو قربونی نکن واسه ظاهر کسی قدرمو بدون بمون تا به حرفم برسی

آخرین آثار عماد