دانلود آهنگ جدید عماد و طارق فیضی یواشی

یواشی

متن آهنگ یواشی
یکی گردنک زنان آید به میدان یکی زلفای خود و کرده پریشان
یکی لبها را کرده سرخ و اناری یکی بهتر ز همه سر خیلی خوبان
رقصیده بیا جلوه نما سرو روانک آهنگی بخوان که مست شود پیر و جوانک
همه میگن شانه پرانک همه میگن شانه پرانک
همه میگن شانه پرانک همه میگن شانه پرانک
ناز کرده بیا موها رو باز کرده بیا دشت آواز کرده بیا شور بده خم چم خم چم
بسازم از شور آواز کرده بیا عشوه پرداز کرده بیا کمکه گرم گرم گرم
ناز کرده بیا موها رو باز کرده بیا دشت آواز کرده بیا شور بده خم چم خم چم
بسازم از شور آواز کرده بیا عشوه پرداز کرده بیا کمکه گرم گرم گرم
رقصیده بیا جلوه نما سرو روانک آهنگی بخوان که مست شود پیر و جوانک
همه میگن شانه پرانک همه میگن شانه پرانک
همه میگن شانه پرانک همه میگن شانه پرانک
مه صدقه شوم یکه یکه گشتنکات تو نشستی کنج این دل مو دیوونه وار

***

بسازم از شور آواز کرده بیا عشوه پرداز کرده بیا کمکه گرم گرم گرم
رقصیده بیا جلوه نما سرو روانک آهنگی بخوان که مست شود پیر و جوانک
همه میگن شانه پرانک همه میگن شانه پرانک
همه میگن شانه پرانک همه میگن شانه پرانک
مه صدقه شوم یکه یکه گشتنکات تو نشستی کنج این دل مو دیوونه وار

آخرین آثار عماد و طارق فیضی