دانلود آهنگ جدید عماد آراد ماه زیبا

ماه زیبا

متن آهنگ ماه زیبا
من عشق دیدم در تابِ گیسوى تو اى یارم دل دارم
ایمان مرا بُردى تو با قهرت مده آزارم مده آزارم
دیوانه عشقم تویى زیبایی بى حد کاش چشمانت رخ نمایان نمیکرد
بى تاب تماشاى تو ام ای ماه زیبا مهتاب شب تار من اى یار زیبا
دلبره من اى جان دل من تو ناز کن هر لحظه خریدار دل من
مجنونتم اى یار تو باش طبیب دل بیمار من دل ندارم تویى صبر و قرارم
اى جان از این لحظه شدی دار و ندارم بى طاقتم اى یار تو باش قرار دل تب دار
هر شب به سرم هواى تو دارم من به دام تو گرفتارم اى یارم اى یارم
اى عشق من مریض تو و این حالم بسته به جان تو شد جانم اى جانم اى جانم
دلبره من اى جان دل من تو ناز کن هر لحظه خریدار دل من
مجنونتم اى یار تو باش طبیب دل بیمار من دل ندارم تویى صبر و قرارم
اى جان از این لحظه شدی دار و ندارم بى طاقتم اى یار تو باش قرار دل تب دار

***

هر شب به سرم هواى تو دارم من به دام تو گرفتارم اى یارم اى یارم
اى عشق من مریض تو و این حالم بسته به جان تو شد جانم اى جانم اى جانم
دلبره من اى جان دل من تو ناز کن هر لحظه خریدار دل من
مجنونتم اى یار تو باش طبیب دل بیمار من دل ندارم تویى صبر و قرارم
اى جان از این لحظه شدی دار و ندارم بى طاقتم اى یار تو باش قرار دل تب دار

آخرین آثار عماد آراد