دانلود آهنگ جدید عماد مادرم

مادرم

متن آهنگ مادرم
گاهی دلتنگ میشه دلم واسه خودم باید در برم از این سردرگمی
این ی بار کنار بیام کنار نکش خوب ببین آخه توو چشم مردمی
بغض سنگینی نشسته توو گلوم اینجوری که بست که راه نفسم
هر چی دنبال خودم گشتم خدا پس چرا هر چی میرم نمیرسم
من ی عمری عاشقی کردم خدا از تو عاشقتر نیومد بسرم
هیچ عشقی لذتش بیشتر نبود عشقی که ی عمری ورزید مادرم
ای خداوند زمینم مادرم عشق من مادرم
تو بزرگی نزد تو من بنده ام تا ابد از لطف تو شرمنده ام
کفر نباشد تو خداوند منی دینو دنیای منو پند منی
عشق پاکت را نثارم کرده ای تو خزان را هم بهارم کرده ای
بغض سنگینی نشسته توو گلوم اینجوری که بست که راه نفسم
هر چی دنبال خودم گشتم خدا پس چرا هر چی میرم نمیرسم
من ی عمری عاشقی کردم خدا از تو عاشقتر نیومد بسرم
هیچ عشقی لذتش بیشتر نبود عشقی که ی عمری ورزید مادرم
گاهی دلتنگ میشه دلم واسه خودم باید در برم از این سردرگمی
این ی بار کنار بیام کنار نکش خوب ببین آخه توو چشم مردمی

***

هر چی دنبال خودم گشتم خدا پس چرا هر چی میرم نمیرسم
من ی عمری عاشقی کردم خدا از تو عاشقتر نیومد بسرم
هیچ عشقی لذتش بیشتر نبود عشقی که ی عمری ورزید مادرم
گاهی دلتنگ میشه دلم واسه خودم باید در برم از این سردرگمی
این ی بار کنار بیام کنار نکش خوب ببین آخه توو چشم مردمی

آخرین آثار عماد