دانلود آهنگ جدید عمران طاهری تمومش کن

تمومش کن

متن آهنگ تمومش کن
هستم رو حرفهام کوتاه نمیام جز تو صد دفعه گفتم هیچ کسو نمیخوام

حرص در میاری ناسازگاری اما به جز من هیچ کسی رو دوست نداری

لجبازم گیر داده دلم قفلی زده رو اسمت با من تو راه بیا کوتاه بیا تو رو میخوامت

بی تو در به درم پس نذار سر به سرم از تو دیوونه ترم تمومش کن

دلم تنگته خوب چه کنم تا خود صبح دو چشمام به دره تمومش کن

بی تو در به درم پس نذار سر به سرم از تو دیوونه ترم تمومش کن

دلم تنگته خوب چه کنم تا خود صبح دو چشمام به دره تمومش کن

هی کی از حال پریشون دلم با خبره هیچ از کوچه تاریک دلم میگذره هیچ

از بغض نگامه میدونه چشمام به دره هیچ

ای وای وای از دستی که پنهونه توی جیبم همیشه

از تنهایی یخ کرده مثل عکس روی شیشه

ای دل چی بگم بدتر از اینم مگه میشه

بی تو در به درم پس نذار سر به سرم از تو دیوونه ترم تمومش کن

دلم تنگته خوب چه کنم تا خود صبح دو چشمام به دره تمومش کن

بی تو در به درم پس نذار سر به سرم از تو دیوونه ترم تمومش کن

دلم تنگته خوب چه کنم تا خود صبح دو چشمام به دره تمومش کن

***

از تنهایی یخ کرده مثل عکس روی شیشه

ای دل چی بگم بدتر از اینم مگه میشه

بی تو در به درم پس نذار سر به سرم از تو دیوونه ترم تمومش کن

دلم تنگته خوب چه کنم تا خود صبح دو چشمام به دره تمومش کن

بی تو در به درم پس نذار سر به سرم از تو دیوونه ترم تمومش کن

دلم تنگته خوب چه کنم تا خود صبح دو چشمام به دره تمومش کن

آخرین آثار عمران طاهری