دانلود آهنگ جدید عرفان اکبری دارو ندارم

دارو ندارم

متن آهنگ دارو ندارم
مسئولیت داشت کسی که عاشقث نبود دوست داشتو یادش دادیهرجوری بودی با تو بودم ولی میگی از چشمم افتادی

دارو ندارم واسه تو فقط نگو یکی دیگه ام اومده جای تو دار و ندارم بودی تو منی که دلم خوش بود فقط به حرفهای تو

دارو ندارمی آخه تو نمیخوام کسی به جز من حس کنه دست تو حال خرابم شدی تو کاش میشد فراموشت کنم منم مثل تو

***

فکر کنم طلب دارم ازت ی قلبی که زدی شکستی آخ که چقدر تو پستی دست همه رو بستی

دارو ندارم واسه تو فقط نگو یکی دیگه ام اومده جای تو دار و ندارم بودی تو منی که دلم خوش بود فقط به حرفهای تو

دارو ندارمی آخه تو نمیخوام کسی به جز من حس کنه دست تو حال خرابم شدی تو کاش میشد فراموشت کنم منم مثل تو

آخرین آثار عرفان اکبری