دانلود آهنگ صد بار گفتمت همچین مکن عرفان طهماسبی

صد بار گفتمت همچین مکن

متن آهنگ صد بار گفتمت همچین مکن
بیو ز نُو تو وابو قاصدِ بهارُم

رنگ و ری نداره بی تو روزگارُم


كَوگِ نازنينُم بيو برس به دادُم

آخه خوت خه دونی دی مو طاو نَدارُم


صد بار گُتُمِت همچین مَکُن

زلفای بورت چینُ چین مَکُن


صد بار گُتُمِت همچین مَکُن

زلفای بورت چینُ چین مَکُن


گُلُم گُلُم گُلِ بی خارُم

ز دوریَت زار و بیمارُم


های گُلُم گُلُم گُلِ بی خارُم

ز دوریَت زار و بیمارُم

**


صد بار گُتُمِت همچین مَکُن

زلفای بورِت چینُ چین مَکُن


گوش نَکِردی حرفِ دلدارت

دلِ زارُم غمگین مکُن


شُوُم شَوه روزُم شَوه

همه لا شُم سی گُل تَوه


شُوا که مو رُم سراغِ گُل

ز بَختِ بَدُم گُلُم خَوه


شُوا که مو رُم سراغِ گُل

ز بَختِ بَدُم گُلُم خَوه


گُلُم گُلُم گُل بی خارُم

ز دوریَت زار و بیمارُم

آخرین آثار عرفان طهماسبی