دانلود آهنگ جدید عرفان طهماسبی خالی تر از سکوتم
متن آهنگ خالی تر از سکوتم
خالی تر از سکوتم از نا سروده سرشار
حالا چه مانده از من یک مشت شعر بیمار
با تار و پود این شب باید غزل ببافم

*****

وقتی که شکل خورشید نقشیست روی دیوار
دیگر مجال گریه از نقشی ز عاشقی نیست
بار ترانه ها را از دوش عشق بردار
از دوش عشق بردار …

آخرین آثار عرفان طهماسبی