دانلود آهنگ جدید عرفان خوش دل چتر
متن آهنگ چتر
بدون چتر میمیرم توو این هوای بارونی منو گم کرده سرما توو لباسای زمستونی
ی دنیا دوری از من که حواسم این همه پرته علاقه اتفاقی نیست اگه عاشق بشی شرطه
بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت
بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت
کی میدونست بعد از عشق جهنم میشه این خونه با بغضم منفجر میشم شده میدون مین خونه
تماشا دارن این روزا دارم با درد میمیرم منو با اشک نمیبینی مثه ی مرد میمیرم
بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت
بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت

***

بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت
کی میدونست بعد از عشق جهنم میشه این خونه با بغضم منفجر میشم شده میدون مین خونه
تماشا دارن این روزا دارم با درد میمیرم منو با اشک نمیبینی مثه ی مرد میمیرم
بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت
بهم میگفت میمونه همین که دل سپردم رفت چقد از عشق میترسید تا اسمش رو آوردم رفت

آخرین آثار عرفان خوش دل