دانلود آهنگ جدید اروین مگه چی بوده بین ما

مگه چی بوده بین ما

متن آهنگ مگه چی بوده بین ما
مگه چی بوده بین ما که اینجوری دلم وصلته همش یادم میاد اون گل قرمز تو موهات که تو عکسته
چقدر آدما خندیدن به من گفتن دیوونه ای دیوونه چقدر گفتن همه میری و
من داد زدم اون میمونه ازم میپرسن راجبت من چی بگم میترسم
چجوری پنهون کنم میفهمن کل این شهر به من میخندن خودت
بودی چی میگفتی من به کنار درگیری کی بودی من اشتباه
واسه ی چی موندی هی منو میشکوندی مگه چی بوده بین ما که عاشق شدنم بعد تو جرمه
یه دیوونه تو این دریاست که هر روز میره بیشتر توی عمقش زمینم میزنه هر بار این حرفایی که میزنم پشتت
همیشه همه جا گفتم همین خوبه که حالش پیش اون خوشه ازم میپرسن راجبت من چی بگم میترسم
چجوری پنهون کنم میفهمن کل این شهر به من میخندن خودت بودی
چی میگفتی من به کنار درگیری کی بودی من اشتباه
واسه ی چی موندی هی منو میشکوندی دیوانه بعد تو
وجود من ویرانه در تب و تاب تو سوخت دلم پای تو
چه بگویم به همه میخانه که دلم سوخت به پایت به همه جار
میزنم دادم بهایت همه شب های من از فکر تو غایت

***

چجوری پنهون کنم میفهمن کل این شهر به من میخندن خودت بودی
چی میگفتی من به کنار درگیری کی بودی من اشتباه
واسه ی چی موندی هی منو میشکوندی دیوانه بعد تو
وجود من ویرانه در تب و تاب تو سوخت دلم پای تو
چه بگویم به همه میخانه که دلم سوخت به پایت به همه جار
میزنم دادم بهایت همه شب های من از فکر تو غایت

آخرین آثار اروین