دانلود آهنگ جدید ازا برگرد پیش من

برگرد پیش من

متن آهنگ برگرد پیش من
دل من دیگه درگیر خودته

زیر لب میخنده فهمیده خودشه

که اون مال منه منم مال اون

هی میکشه منو سمتی که خودشه

من عاشق بوی عطر و اون موی فری فریتم

کجا میخوای بری برگرد پیش من

دلم فقط با تو سرگرم میشه

هر جا میخوای بری برو

فقط بهم قول بده زود برگردی پیش من

***

دل من دیگه درگیر خودته

زیر لب میخنده فهمیده خودشه

که اون مال منه منم مال اون

هی میکشه منو سمتی که خودشه

من عاشق بوی عطر و اون موی فری فریتم

کجا میخوای بری برگرد پیش من

دلم فقط با تو سرگرم میشه

هر جا میخوای بری برو

فقط بهم قول بده زود برگردی پیش من

آخرین آثار ازا