دانلود آهنگ جدید فرامرز آران عزیز دلم

عزیز دلم

متن آهنگ عزیز دلم
تو دنیا مثل ما دوتا مگه داریم و من

با من بخند دل نبند به کسی جز من

تو چشمات مگه چیه که دلم میره براش

تا دنیاس عاشقتم بمونی ای کاش

عزیز دلم شدی بند دلم آره اینجوریا عاشقت منم

عزیز دلم شدی بند دلم آره اینجوریا عاشقت منم

**

میدونه وقتی باشه روبراهه دلم

هواشو داره دلم خوش به حاله دلم

میدونه تو چشاش جا مونده

وامونده دلم واسش چه بیقراره

عزیز دلم شدی بند دلم آره اینجوریا عاشقت منم

عزیز دلم شدی بند دلم آره اینجوریا عاشقت منم

عزیز دلم شدی بند دلم آره اینجوریا عاشقت منم

عزیز دلم شدی بند دلم آره اینجوریا عاشقت منم

آخرین آثار فرامرز آران