دانلود آهنگ جدید فرداد آوید تو حقی نداری

تو حقی نداری

متن آهنگ تو حقی نداری
شدی یه آدم دیگه مثل قبل نیستی نه
به نقشی که برام بازی کردی بیست میدم
شدی یکی مثل دوستات خوبه برو همراشون
یه روزی هرکار میکردی که بگی داری فرق باشون
به چیت مینازی ها دیگه خستم از این بازی ها

تو حقی نداری که دلت پر باشه ازم
تو حقی نداری چیزی بگی نخور قسم
بعد این دلمو دست تو نمیدمو
تو حقی نداری پس حرفی از موندن نزن

**

این ته قصه مونه دیگه دلم آخرش رو دیده
نمیمونه بی تو میره تو میخوای به هر شکل و راهی
ثابت کنی بی گناهی ولی دیگه خیلی دیره
ولی دیگه خیلی دیره خیلی دیره
تو حقی نداری که دلت پر باشه ازم
تو حقی نداری چیزی بگی نخور قسم
بعد این دلمو دست تو نمیدمو
تو حقی نداری پس حرفی از موندن نزن
تو حقی نداری که دلت پر باشه ازم
تو حقی نداری چیزی بگی نخور قسم
بعد این دلمو دست تو نمیدمو
تو حقی نداری پس حرفی از موندن نزن

آخرین آثار فرداد آوید