دانلود آهنگ جدید فردین ناجی طاقت ندارم
متن آهنگ طاقت ندارم
سخت شد روزها پشت هم رد شد
این رابطه که سرد شد جلوم همه راهام سد شد دست خوش بستی دستمو از پشت
منه مغرور کم آوردم غرور حس بینمونو کشت خیلی وقته که میدونم با من فردایی نداری
ولی طاقت ندارم دست توو دست کسی بذاری هم طاقت ندارم ببینم یه گوشه نشستی
هم طاقت ندارم بدونم که با کسی هستی هم دلم نمیاد بدونم که تنها میمونی
هم دلم نمیخواد به جز من با کسی بمونی نه دلم نمیخواد که تنها بمونی
یه جایی رسیدیم که دیگه نمیشد دیدی اینبارم تهش حرفهامون یکی شد
من ادامه میدم این مسیرو بی تو ولی میبینمت هرجایی بری تو
خیلی وقته که میدونم با من فردایی نداری ولی طاقت ندارم دست توو دست کسی بذاری
هم طاقت ندارم ببینم یه گوشه نشستی هم طاقت ندارم بدونم که با کسی هستی
هم دلم نمیاد بدونم که تنها میمونی هم دلم نمیخواد به جز من با کسی بمونی

***

یه جایی رسیدیم که دیگه نمیشد دیدی اینبارم تهش حرفهامون یکی شد
من ادامه میدم این مسیرو بی تو ولی میبینمت هرجایی بری تو
خیلی وقته که میدونم با من فردایی نداری ولی طاقت ندارم دست توو دست کسی بذاری
هم طاقت ندارم ببینم یه گوشه نشستی هم طاقت ندارم بدونم که با کسی هستی
هم دلم نمیاد بدونم که تنها میمونی هم دلم نمیخواد به جز من با کسی بمونی

آخرین آثار فردین ناجی