دانلود آهنگ جدید فرهاد علیزاده نمیدونی

نمیدونی

متن آهنگ نمیدونی
من از اول میدونستم که میخوای آروم ازم دل بکنی

ولی بازم با تو موندم تو بدونی که هنوز عشق منی

من همونم همون آدم که به خاطر تو پا رو هر چی میذاشت

بگو چی شد من که حالم همیشه به حال تو بستگی داشت

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

بده حالم ولی بازم تو دلم تو رو دارم

تو همونی که گفتی تنهات نمیذارم نه نمیذارم

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

**

من از اول میدونستم که میخوای آروم ازم دل بکنی

ولی بازم با تو موندم تو بدونی که هنوز عشق منی

من همونم همون آدم که به خاطر تو پا رو هر چی میذاشت

بگو چی شد من که حالم همیشه به حال تو بستگی داشت

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

بده حالم ولی بازم تو دلم تو رو دارم

تو همونی که گفتی تنهات نمیذارم نه نمیذارم

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

دیوونه کردی منو تو بدون من نرو کم میاری بد میاری نرو

من که موندم به پات کم نذاشتم برات پس چرا تنها میذاری منو

آخرین آثار فرهاد علیزاده