دانلود آهنگ جدید فرهاد منش اشک بریز

اشک بریز

متن آهنگ اشک بریز
اشک بریز اشک بریز یکم خالی بشی آدم عاشق بشه واسه چی اشک بریز
اشک بریز میگن عشق واسه ی قصه هاست تهش میبینی که اشتباست اشک بریز
راحت باش راحت باش نمیاد کسی جای تو نمیرزم دور خاطراتت رو راحت باش
راحت باش سر میکنم من با دلشوره بذار اشکهام چشمامو بشوره راحت باش
من که همه دارو ندارم همین چشمات بود و بس، تو بگو ازم چی میخوای
هرچی باشه من میگم چشم اشک بریز اشک بریز یکم خالی بشی
آدم عاشق بشه واسه چی اشک بریز اشک بریز میگن عشق واسه ی قصه هاست
تهش میبینی که اشتباست اشک بریز راحت باش راحت باش نمیاد کسی جای تو
نمیرزم دور خاطراتت رو راحت باش راحت باش سر میکنم من با دلشوره
بذار اشکهام چشمامو بشوره راحت باش هرکی رسید بهم گفتش عاقبت نداره این عشق
به روم نمیارم که نشنیدم به روم نمیارم که نشنیدم من که همه دارو ندارم همین چشمات
بود و بس، تو بگو ازم چی میخوای هرچی باشه من میگم چشم

***

تهش میبینی که اشتباست اشک بریز راحت باش راحت باش نمیاد کسی جای تو
نمیرزم دور خاطراتت رو راحت باش راحت باش سر میکنم من با دلشوره
بذار اشکهام چشمامو بشوره راحت باش هرکی رسید بهم گفتش عاقبت نداره این عشق
به روم نمیارم که نشنیدم به روم نمیارم که نشنیدم من که همه دارو ندارم همین چشمات
بود و بس، تو بگو ازم چی میخوای هرچی باشه من میگم چشم

آخرین آثار فرهاد منش