دانلود آهنگ جدید فرهام زارع خدانگهدار

خدانگهدار

متن آهنگ خدانگهدار
مرا به گریه بسپار
دلم گرفته ای یار
دوباره قلبم شکسته انگار
تو بودی روح و جانم

چگونه رفتی ای یار
چگونه گفتی خدانگهدار
آه چگونه رفتی
ببین تو را دوست دارم
تو را نگه می دارم

شبانه در خواب خدانگهدار
تو ای مه تابانم
جداشدی از جانم
چوماهی از آب
برای این دیوانه
تمام دنیا بودی

تو مثل دریا بودی
برای ساحل تو مثل تابستانی
در این دل پاییزی
بمان که دیگر چیزی
نمانده از دل آه چگونه رفتی


****

ببین تو را دوست دارم
تو را نگه می دارم
شبانه در خواب خدانگهدار

تو ای مه تابانم
جداشدی از جانم
چوماهی از آب

آخرین آثار فرهام زارع