دانلود آهنگ جدید فرهنگ ملکی نگارا

نگارا

متن آهنگ نگارا
چه شود گر بزنی زنگ در خانه ی ما را
دل دیوانه ببیند روی ماه تو نگارا به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود
تو که بی رحم نبودی بشکنی این دل ما را تو که بی رحم نبودی بشکنی این دل ما را
من در به در عشقمو رسوای جهانم چون سایه به دنبال سر عشق دوانم
من تا نفسی در سینه دارم تو رو میخواهم ای دوست عشق تو گره خورده به جانم
حس خوب زندگی رو تو به من بخشیدی پا به پای مشکلاتم آمدی خندیدی
مگه میشه عاشقت نباشم مگه میشه بی تو زنده باشم
من در به در عشقمو رسوای جهانم چون سایه به دنبال سر عشق دوانم
من تا نفسی در سینه دارم تو رو میخواهم ای دوست عشق تو گره خورده به جانم
من در به در عشقمو رسوای جهانم چون سایه به دنبال سر عشق دوانم
من تا نفسی در سینه دارم تو رو میخواهم ای دوست عشق تو گره خورده به جانم

***

حس خوب زندگی رو تو به من بخشیدی پا به پای مشکلاتم آمدی خندیدی
مگه میشه عاشقت نباشم مگه میشه بی تو زنده باشم
من در به در عشقمو رسوای جهانم چون سایه به دنبال سر عشق دوانم
من تا نفسی در سینه دارم تو رو میخواهم ای دوست عشق تو گره خورده به جانم
من در به در عشقمو رسوای جهانم چون سایه به دنبال سر عشق دوانم
من تا نفسی در سینه دارم تو رو میخواهم ای دوست عشق تو گره خورده به جانم

آخرین آثار فرهنگ ملکی