دانلود آهنگ جدید فرید صدیقی من آرام

من آرام

متن آهنگ من آرام
باران میبارد شعر تو را میخواند

بی رویا بی فردا در یادم میماند

رفتن تو

ای باغ پرپر من یک باره خوشکیدی

از باد وحشی شب یا از من رنجیدی

از روز رفتن تو

من کوری شبگردم

پاییزم است باور من دل سردم

زخم تو در دل من چون باغی میروید

از فصل رویش درد میگوید

باران میبارد یاد تو را میشوید

من آرام آرام میمیرم

**

من کوری شبگردم

پاییزم است باور من دل سردم

زخم تو در دل من چون باغی میروید

از فصل رویش درد میگوید

باران میبارد یاد تو را میشوید

من آرام آرام میمیرم

آخرین آثار فرید صدیقی