دانلود آهنگ جدید فریمن حماقت نکن
متن آهنگ حماقت نکن
میدونستی که حالم بده
دیگه طاقت ندارم

همین وقتی که پیشم نبودی
نگذشته راحت برا من

میدونستی که خستست دلم
بغض تو صدام پیله کرده

میدونستی که تنهایی بازم
بدجوری اینجا ریشه کرده

دلخورم ازت اصن ندارم منظور
ببین طبیعیه اگه من نباشم خوب

تو همیشه تو فکر من بودی
هر جا میرفتمو هر کی پیشم بود

چت میکردیم قبل خواب هر شب
خوش بودیم چرا همه خنده ها رفتن

همه چیو باهم خراب کردیم
نگو نبودش دست ما اصلا

شاید نشد نمیشه باهم باشیم
حماقت نکن و یادم نیوفت

کسی حسشو واقعا
نگفت و راحت نشد

راحت برو میخوام برات آرامشو

نگو میکشه راحت منو نبودت

شاید نشد نمیشه باهم باشیم
حماقت نکن و یادم نیوفت

کسی حسشو واقعا
نگفت و راحت نشد

راحت برو میخوام برات آرامشو

نگو میکشه راحت منو نبودت

***

شاید نشد نمیشه باهم باشیم
حماقت نکن و یادم نیوفت

کسی حسشو واقعا
نگفت و راحت نشد

راحت برو میخوام برات آرامشو

نگو میکشه راحت منو نبودت

شاید نشد نمیشه باهم باشیم
حماقت نکن و یادم نیوفت

کسی حسشو واقعا
نگفت و راحت نشد

راحت برو میخوام برات آرامشو

نگو میکشه راحت منو نبودت

آخرین آثار فریمن