دانلود آهنگ جدید فرخ فرجی عاشق شدم

عاشق شدم

متن آهنگ عاشق شدم
وای از چشماش خوبن حرفهاش درگیرم من هر روز با چشماش
ای جون خندید قلبم لرزید دوستش دارم من آخر نفهمید
یواش یواش عاشق شدم دیوونه مردم براش عاشقونه بی بهونه
یواش یواش دلشو زدش به نامم مردم براش از بس که خوبه واسم
پایشم هرجا بره بی من یه وقت جایی نره من بهش زول میزنم از استرس چیزی نگه
آخ این دلم وابستشه کی بین ما عاشقتره این دل روانیشه ولی اون خیلی از من بدتره
یواش یواش عاشق شدم دیوونه مردم براش عاشقونه بی بهونه
یواش یواش دلشو زدش به نامم مردم براش از بس که خوبه واسم

***

یواش یواش دلشو زدش به نامم مردم براش از بس که خوبه واسم
پایشم هرجا بره بی من یه وقت جایی نره من بهش زول میزنم از استرس چیزی نگه
آخ این دلم وابستشه کی بین ما عاشقتره این دل روانیشه ولی اون خیلی از من بدتره
یواش یواش عاشق شدم دیوونه مردم براش عاشقونه بی بهونه
یواش یواش دلشو زدش به نامم مردم براش از بس که خوبه واسم

آخرین آثار فرخ فرجی