دانلود آهنگ جدید فرخ فرجی رنگ پاییز

رنگ پاییز

متن آهنگ رنگ پاییز
یه کاری بازم ابری شده حالم نمیبارم یه کاری کن منم بدون تو شبا نمیخوابم هی گیر توام هنوز این بازیو ولی نمیبازم تا کی
میخوای پشت من بگی که تو خوبی ولی من هوس بازم رنگ پاییزه برام در دیوار خونه و کوچه خیابونه بگو چطور از فکرت درام
فکر اون همه دنیامی با تو ساختم توو رویام دیقه قید تو زدم بعد تو با همه بدم پشت هم میگم دور شو از تو سردم
میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم دیقه قید تو زدم بعد تو با همه بدم
پشت هم میگم دور شو از تو سردم میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم
دنبال تو هر شب هستم روزا همه جا رو گشتم از خوبیات بگم شکستم چقدر بود بهت دل بستم سیاهیه چشمایه تو منو بد دیوونه کرد
یادم میاد اون نگاهتو از زندگی خستم کرد دیقه قید تو زدم بعد تو با همه بدم پشت هم میگم دور شو از تو سردم
میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم دیقه قید تو زدم بعد تو با همه بدم
پشت هم میگم دور شو از تو سردم میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم

***

پشت هم میگم دور شو از تو سردم میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم
دنبال تو هر شب هستم روزا همه جا رو گشتم از خوبیات بگم شکستم چقدر بود بهت دل بستم سیاهیه چشمایه تو منو بد دیوونه کرد
یادم میاد اون نگاهتو از زندگی خستم کرد دیقه قید تو زدم بعد تو با همه بدم پشت هم میگم دور شو از تو سردم
میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم دیقه قید تو زدم بعد تو با همه بدم
پشت هم میگم دور شو از تو سردم میگم دورتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم میگند دلتو زدم باز بزار بگم عاشقی نکردم

آخرین آثار فرخ فرجی