دانلود آهنگ جدید فرشا باور
متن آهنگ باور
خیلی روزامون پیش هم بی عشق تلف شد احساس من با سردیات دایم تلف شد

اشکای من رو گونه هام هر شب به صف شد آینده با تو از یجا چی بی هدف شد

عشقم برام نفعی نداشت بعد از یه مدت زیر همه حرفات زدی چه با شهامت

حال بدم و هر دفعه بدتر میکردی بغض منو تو سکوتت کر میکردی

من با تو هر جوری که بوده سر میکردم باز تک تک حرفاتو که باور میکردم

برگرد بیا با من مثل اون اولا شو بس کن بیا تو باورام دوباره جا شو

من با تو هر جوری که بوده سر میکردم باز تک تک حرفاتو که باور میکردم

برگرد بیا با من مثل اون اولا شو بس کن بیا تو باورام دوباره جا شو

من با تو هر جوری که بوده سر میکردم باز تک تک حرفاتو که باور میکردم

برگرد بیا با من مثل اون اولا شو بس کن بیا تو باورام دوباره جا شو

***

بازم ببین غیر از خودت کی تو دلم هست چیشد که چشمات اینجوری با من سرد و غریبس

زندونی تنهایی بی دلیلم میشناسی رفتار منو میدونی پیرم بازم ببین غیر از خودت کی تو دلم هست

چیشد که چشمات اینجوری با من سرد و غریبس زندونی تنهاییهای بی دلیلم میشناسی رفتار منو میدونی پیلم

من با تو هر جوری که بوده سر میکردم باز تک تک حرفاتو که باور میکردم

برگرد بیا با من مثل اون اولا شو بس کن بیا تو باورام دوباره جا شو

من با تو هر جوری که بوده سر میکردم باز تک تک حرفاتو که باور میکردم

برگرد بیا با من مثل اون اولا شو بس کن بیا تو باورام دوباره جا شو

آخرین آثار فرشا